Урокі

Урок беларускай літаратуры ў 2 класе па тэме: Цётка «Гутарка асоту з крапівою»; І. Муравейка «Чаму мяне не хваляць?»

 

Урок літаратурнага чытання ў 3 класе па тэме: Аляксей Якімовіч «Ножык»

 

Урок русского языка в 3 классе по теме "Суффикс как часть слова. Алгоритм нахождения суффикса в словах. Уменьшительно-ласкательные суффиксы"

 

Урок беларускай мовы ў 4 класе па тэме "Месны склон назоўнікаў 2-га скланення"

 

Урок нямецкай мовы ў 4 класе па тэме "Мужчынскія і жаночыя прафесіі"

 

Урок русского языка в 5 классе по теме "Основные признаки текста"

 

Урок мастацтва ў 5 класе па тэме "Што такое казка?"

 

Урок нямецкай мовы ў 6 класе па тэме: "Вялікі перапынак у школе"

 

Урок русского языка в 7 классе по теме: "Правописание -н- и -нн- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных"

 

Урок біялогіі ў 7 класе па тэме "Паняцце аб тканках"

 

Урок беларускай мовы ў 9 класе па тэме "Складаныя сказы з некалькімі даданымі"

 

 

згарнуць